BMW Felsökning

Vi använder av Bmws egna verktyg vilket möjliggör att vi kan se och programera , koda alla modeller av Bmw bilar.

Ista D- P

INPA

Esys

NCS

Tools32

DIS

Dessa verktyg och program används beroende på vilket fel vi ska åtgärda.

Pris från 625kr för en OBD felsökning med Ista D.

Ord felsökning via OBD 375kr.